منو دسترسی
0%
اهداف شرکت

اهداف شرکت

اهداف شرکت

شرکت ایمن زلزله سدید با هدف کاهش تلفات جانی ناشی از زلزله  توسط آقای دکتر سید محمد سید معصومی در سال 1389 تاسیس گردید.
از آنجایی که آقای دکتر معصومی بعنوان محقق در زلزله های پر تلفاتی نظیر رودبار و بم حضور داشته اند  و از نزدیک با مشکلات و دلایل بروز حوادث ناگوار برخورد نموده اند، جهت جلوگیری یا محدود نمودن چنین مصائبی، در طی سالیان متمادی پس از مطالعات و تحقیقات و انجام آزمایشاتی موفق به اختراع و تولید مجموعه ایمنی در برابر زلزله شده اند که امید است بدین وسیله تلفات جانی ناشی از زلزله را به حداقل رسانید.

عدم هوشیاری افراد هنگام وقوع زلزله یکی از مهمترین عوامل افزایش تلفات جانی می باشد بطوریکه با مقایسه زلزله های شب یا روز هنگام، تفاوت قابل توجهی در تعداد جان باختگان ملاحظه می گردد و اکثر زلزله های مرگبار و پر تلفات در ساعاتی از شب به وقوع پیوسته اند که افراد در خواب بوده اند. (بنابراین هشیار نمودن افراد قبل از وقوع زلزله و یا حتی در نخستین لحظات شروع زلزله، بطور حتم در کاهش تلفات جانی موثر می باشد). مجموعه محصولات ارائه شده توسط شرکت ایمن زلزله سدید بر همین پایه می باشد. سنسور هشدار دهنده زلزله از طریق آژیر ساکنان را هشدار می نماید تا با اقدام مناسب خود را از خطر دور نمایند.  اتاقک ایمنی که بصورت پیش ساخته از قبل در محل مناسبی از ساختمان نصب شده است که کاملاً در برابر زلزله، سقوط و آتش مقاوم می باشد و دارای امکاناتی از قبیل اکسیژن، غذای آماده، آب و کمک های اولیه، کیسه هوا، دستگاه GPS (موقعیت یاب گروه نجات) و... است، می تواند بمیزان قابل ملاحظه ای از تلفات جانی حاصل از زلزله جلوگیری نماید. در صورتیکه در مدت زمان وقوع زلزله، ساکنان در این اتاقک قرار بگیرند از کلیه عوامل خطر زا به دور خواهند بود و خطرات به حداقل خواهد رسید. دستگاه قطع اتوماتیک گاز یکی دیگر از اختراعات گروه ایمن زلزله سدید می باشد  که با دریافت امواج زلزله جریان گاز ورودی به ساختمان را متوقف نموده و مانع از بروز آتش سوزی های ناشی از زلزله خواهد شد. محصولات دیگری از جمله سنسور گاز منو اکسید کربن و سنسور نشت گاز از دیگر محصولات این شرکت می باشند که مراحل نهایی برای تولید انبوه آنها در حال انجام می باشد.

اولین گروه از محصولات این شرکت با عنوان دستگاه هشدار دهنده زلزله و دستگاه قطع گاز اتوماتیک گاز حساس به امواج زلزله هم اکنون به تولید انبوه رسیده است که در داخل و خارج کشور نصب شده و در حال سرویس دهی می باشد.
دستگاه هشدار دهنده زلزله  حساس به موج P  که یک موج حجمی (انتشار در حجم کره زمین) و طولی زلزله (ارتعاش همراستا با امتداد انتشار) می باشد که با توجه به فاصله کانون زلزله تا محل نصب دستگاه، مدت زمانی قبل از امواج مخرب قابل دریافت بوده و سبب به صدا  در آمدن هشدار های صوتی دستگاه می گردد. دستگاه قطع کن اتوماتیک گاز حساس به امواج زلزله به حسگر های حساس به زلزله مجهز می باشد. درصورتیکه زلزله از حد مشخصی شدید تر باشد دستگاه بطور اتوماتیک فرمان قطع جریان گاز را صادر نموده و جریان گاز ورودی به ساختمان را متوقف می نماید. به این ترتیب خطر بروز آتش سوزی های ناشی از زلزله در ساختمان به حداقل می رسد.