منو دسترسی
0%
نمونه پروژه های انجام شده

نمونه پروژه های انجام شده

برخی از پروژه های انجام شده:

 

- سیستم ایمنی زلزله اجرا شده در جایگاه سوخت گاز طبیعی الغدیر:

 

- سیستم الکترونیکی ایمنی زلزله اجرا شده در ایستگاه تقلیل فشار گاز شهرک غرب: 

 

- سیستم الکترونیکی ایمنی زلزله نصب شده در ایستگاه گاز کارخانجات ماموت:

 

- شبکه هشدار زلزله نصب شده در کارخانجات دنت:

 

- سیستم هشدار زلزله نصب شده در سازمان آب و فاضلاب مشهد:

 

- سیستم الکترونیکی ایمنی زلزله ایستگاه گاز شرکت نفت تبریز:

 

سیستم الکترونیکی ایمنی زلزله ایستگاه گاز شهرداری تبریز:

 

- شبکه هشدار و قطع شریان های حیاتی شهرداری مشهد:

درباره