0
منو دسترسی
1397/12/14 در ساعت 16:04:38

گزارش اولیه زلزله کرمانشاه

توضیحاتی در مورد عملکرد دستگاه قطع اتوماتیک گاز حساس به امواج زلزله شرکت ایمن زلزله سدیدورژن 3 و قیاس شتاب زلزله کرمانشاه و شتاب­های تخریبگر

گزارش اولیه زلزله کرمانشاه

گزارش اولیه زلزله کرمانشاه

توضیحاتی در مورد عملکرد دستگاه قطع اتوماتیک گاز حساس به امواج زلزله شرکت ایمن زلزله سدیدورژن 3 و قیاس شتاب زلزله کرمانشاه و شتاب­های تخریبگر زلزله که دستگاه در این محدوده عمل خواهد کرد، هماهنطور که توضیح داده شد عمده تفاوت سیستم قطع اتوماتیک گاز حساس به امواج زلزله با سیستمهای مکانیکی، نداشتن قطع بی­مورد گاز و هوشمندی در عملکرد صحیح جهت به حداقل رساندن هزنیه­ های جانی و مالی بوده است لذا واکنش دستگاه به محدوده لرزش زمین لرزه ­ها به قرار زیر می ­باشد:

حسگردستگاه دراثرشتاب به صورت موج افقی سینوسی بامشخصه های زیردرمدت 5 ثانیه طبق استانداردباید  قسمت قطع کننده را بکار اندازد.

لازم به ذکر است صدور فرمان با شرایط ذیل در زمان 1/2 ثانیه انجام می­شود.

 شرایط فعال شدن:

  1.       اوج شتاب 0.7g   و زمان تناوب 0.13 ثانیه
  2.       اوج شتاب 0.4g   و زمان تناوب 0.20 ثانیه
  3.       اوج شتاب 0.3g   و زمان تناوب 0.40 ثانیه
  4.       اوج شتاب 0.25g   و زمان تناوب  1 ثانیه

 حسگر دستگاه در اثر شتاب به صورت موج افقی سینوسی با مشخصه های زیر در مدت 5 ثانیه طبق استاندارد نباید  قسمت قطع کننده را بکار اندازد.

 شرایط فعال نشدن:

  1.         اوج شتاب 0.4g   و زمان تناوب 0.1 ثانیه
  2.       اوج شتاب 0.2g   و زمان تناوب 0.2 ثانیه
  3.       اوج شتاب 0.15g   و زمان تناوب 0.4ثانیه
  4.       اوج شتاب 0.1g   و زمان تناوب  ثانیه

با توجه به توضیحات فوق و اطلاعات بدست آمده از انجمن زمین شناسی کشور آمریکا USGS شتاب زلزله در شهرستان کرمانشاه حدود g 0.12 بوده است که با نمودار استاندارد دستگاه منطبق بر استانداردASCE25 کشور آمریکا و 10942 ایران زیر محدوده تنظیمی قرار دارد که دستگاه در این باند عملکرد نخواهد داشت.

برای دریافت فایل کامل این گزارش لطفاً بر روی لینک زیر کلیک نمایید.

0%